е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-95/46/ / 21.4.2017 г.

Пазарни консултации За изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обект: Рехабилитация на път IV-10328 (VRC1143) Роман - Струпец - граница с община Мездра" от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200 " и 2. За изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на Обект: Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман - Златна Панега/ - Стояновци - граница общини (Роман-Луковит) - Беленци /III-3008

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) запитване за оферта.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спесификация.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка_Гара Струпец.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка_Стояновци.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение и Протокол.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта 2.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) иванов 53 еоод.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пътремонт оод.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) хaси груп еоод.pdf 15.1.2021 г.