е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-5 / 22.10.2019 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в гр. Брезник по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniya.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Приложения № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения.xls 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-177 / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info obyava.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-5 / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-183 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info srok HRANI.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 140 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor hrani DSP dop.pdf 17.3.2021 г.