е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-3 / 17.11.2014 г.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 17.11.2014 г.

Публикувано на: 17.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scanned-image-5.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 12.12.2014 г.

Публикувано на: 12.12.2014 г.
Коментар: плащания по договор за м. Ноември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Luki-11.2014.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Коментар: плащания за м.Декември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Luki.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания по договор за м.Януари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Luki.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) luki.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: плащания за м.Март
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) luki.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащания за м. Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Luki (2).pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Luki.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛЪКИ 30.06.2015.xls 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛЪКИ 31.07.2015.xls 25.1.2021 г.