е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка ОП-9 / 23.11.2016 г.

"Доставка чрез закупуване на един брой нов лек автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059046
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Образци за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 16.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо задание.pdf 16.1.2021 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № 1458/24.11.2016 г. / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Стойност: 20 833,00 лв.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 16.1.2021 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № 1493/02.12.2013 г. / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Заповед удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед срок.pdf 16.1.2021 г.

Информация АОП - удължаване срок № 9059389/02.12.2016 г. / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Информация удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация по чл.188, ал.2 от ЗОП - срок.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № 6985/13.12.2016 г. / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Коментар: съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение прекратяване.pdf 16.1.2021 г.