е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-35 / 24.6.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница" по две обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_Маркировка.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 91-00-138 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_Маркировка.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.