е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-4 / 15.4.2021 г.

"Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на улична мрежа и реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на гр. Кресна".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация инженеринг.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 1-Техническо-предложение.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 2 Ценово предложение.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-3-Списък-изпълнено-строителство.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-4-Списък-персонал.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 6 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 Техническа спесификация и задание за проектиране.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № 7 / 15.4.2021 г.

Публикувано на: 15.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2 Проект на договмор.doc 28.11.2021 г.