е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-8 / 2.6.2020 г.

„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява спортна.pdf 3.7.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф.РОП1.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Указания за подготовка на образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания подготовка образци.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение №2 - Образци на документи.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн. спецификация.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 6 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор.doc 3.7.2020 г.

Документация за участие № 7 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Технически проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически проект4.pdf 3.7.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: Информация за усължаване срок за прием на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване скрок за прием на оферти.pdf 3.7.2020 г.