е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 4.8.2015 г.

"Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница с 6 (шест) обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237333938
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Коментар: Документация, техническа спецификация и КС по обществена поръчка ОП-18/04.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 7.5.2021 г.

Решение за откриване № 15 / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Коментар: Решение за откривана на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.plshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-18-(1) / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.ploshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.9.2015 г.

Публикувано на: 04.09.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 04.09.2015 г. на комисия назначена със заповед 1809/03.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr.1ploshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 26-00-1530-(1) / 8.9.2015 г.

Публикувано на: 08.09.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenei.ceni.PDF 7.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 42-00-144-(1) / 9.9.2015 г.

Публикувано на: 09.09.2015 г.
Коментар: Решение за прекратяване на обособени позиции 2,3,4,5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshprekr.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 14.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr.2ploshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-18-(2) / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.ploshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-00-144-(2) / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.ploshtadki.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Коментар: Договори и приложения към тях
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори и Приложения.rar 7.5.2021 г.