е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-13 / 17.3.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Покана за участие № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация 2020г.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Оферта - образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.3.2020 г.

Публикувано на: 17.03.2020 г.
Коментар: Приложение 1- калкулации към оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 - Oбразци калкулации.doc 24.1.2021 г.