е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-24 / 30.3.2016 г.

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ пропан-бутан) и Гориво-смазочни материали и консумативи за тях.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-24 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgBD6A.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-24 / 16.4.2016 г.

Публикувано на: 16.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор № 191 от 13.04.2016 г..PDF 27.1.2021 г.