е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 36 / 28.11.2016 г.

"Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - 16 .pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-830.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 6.1.2017 г.

Публикувано на: 06.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1.pdf 7.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 6 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-17 .pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 7 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za prekratiavane.pdf 7.5.2021 г.