е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-34 / 29.2.2016 г.

периодична доставка на дизелово гориво 72 000 литра за отоплителен сезон 2016/2017 за нуждите на общинска админитстция Роман, звената на бюджетна издръжка и училищата на територията на община Роман и 14000кг на пропан бутан за КСУДУ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.2.2016 г.

Публикувано на: 29.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение.fed 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфор. сключен договор.fed 15.1.2021 г.