е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-60 / 15.5.2019 г.

" Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски"гр. Роман" .

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodeziq.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 arh.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 proekt.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 13 / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.