е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО3-2019 / 6.6.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация-улици.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СН.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация СН.pdf 25.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_24.06.2019г..pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_СН_улици.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_СН_Улици_.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Договор № 60 по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 60_ОП 1_БУЛКОНС ГРУП ЕООД_заличени подписи.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Договор № 62 по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 61_ОП 2_Кима Консулт ЕООД_заличени подписи.pdf 25.1.2021 г.