е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-6 / 30.4.2019 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЗАЛА "БАЛКАНИАДА" - ГР. ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_S_6.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_S-6.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_Injenering_Lom.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Документация и Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Metodika_S_6-.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Изходни данни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Izhodni_danni.zip 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 s6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 s6.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni_S_6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 s6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4 s6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad s6.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 14 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Решение 14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) r s6.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_159_S_6_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 16 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_S_6.pdf 20.6.2021 г.