е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП -38 / 7.12.2016 г.

"Доставка на дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 "Заедно сме по-добри" по три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Дидактически и спортни материали, учебни пособия и помагала 2. Обособена позиция № 2: Оборудване и обзавеждане 3. Обособена позиция № 3: Ансамбли запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie .pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 3 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 6 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie klasirane.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-46.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-53 .pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-54.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 11 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № / 15.8.2017 г.

Публикувано на: 15.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прикл. договор.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № / 15.8.2017 г.

Публикувано на: 15.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прикл. договор 2.pdf 7.5.2021 г.