е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-80 / 1.2.2018 г.

Доставка чрез стокова борса на гориво - дизел, бензин и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Ивайловград и на общинските структури - Общинско предприятие "Спектър", Общинско горско предприятие и Домашен социален патронаж

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-5.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Обявление № 3 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление гориво.pdf 15.1.2021 г.