е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-4 / 12.6.2020 г.

"СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБЩИНА БРЕЗНИК"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 3.7.2020 г.

Образци № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 3.7.2020 г.

Техническа документация № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 3.7.2020 г.

Обявление № 0300-145 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Депо.pdf 3.7.2020 г.

Решение за откриване № ПС-4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение депо.pdf 3.7.2020 г.