е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-4 / 12.6.2020 г.

"СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБЩИНА БРЕЗНИК"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 26.1.2021 г.

Образци № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Техническа документация № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 26.1.2021 г.

Обявление № 0300-145 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Депо.pdf 26.1.2021 г.

Решение за откриване № ПС-4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение депо.pdf 26.1.2021 г.

Протокол 1 № / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Депо.pdf 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 26.1.2021 г.

Протокол 2 № / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 26.1.2021 г.

протокол 3 № / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране № / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 597.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.