е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 10-ПС-2019 / 30.10.2019 г.

"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по петнадесет обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Мляко и млечни продукти", Обособена позиция № 2 - "Месо и месни продукти", Обособена позиция № 3 - "Риба, рибни продукти", Обособена позиция № 4 - "Яйца", Обособена позиция № 5 - "Масла и мазнини", Обособена позиция № 6 - "Зърнени храни и храни на зърнена основа", Обособена позиция № 7 - "Картофи и кореноплодни", Обособена позиция № 8 - "Варива", Обособена позиция № 9 - "Зеленчуци", Обособена позиция № 10 - "Плодове ", Обособена позиция № 11 - "Ядкови плодове и маслодайни семена ", Обособена позиция № 12 - "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", Обособена позиция № 13 - "Подправки - пресни и изсушени" Обособена позиция № 14 "Готови за консумация храни в консервиран, концентриран или изсушен вид", Обособена позиция № 15 "Храни със специално предназначение".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Решение № 20/30.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Хранителни продукти.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Обявлене
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление хранителни продукти ДГ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Титулна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титулна страница.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Документация за участие и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни 1-документация и образци.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект-нов 2019.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от извършена работа на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 (3).pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение Ценови.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Коментар: Съобщение за публичен жребий
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ -ЖРЕБИЙ.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_доставки_храни.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_доставки_храни.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4 от 18.12.2019.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Протокол по чл.181 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181, ал.4_доставки_храни.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Решение № 25/18.12.2019 г. за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 25 от 18.12.2019.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 13_Договор 23 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 1_Договор 16 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 2_Договор 25 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 3_Договор 26 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 4_Договор 17- 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 5_Договор 27 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 6_Договорр 18 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 7_Договор 19 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 8_Договор 28 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 9_Договор 20 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 10_Договор 21 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 11_Договор 22 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП 12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 12_Договор 29 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 14_Договор 30 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Договор ОП15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 15_Договор 24 от 27.01.2020.pdf 25.1.2021 г.