е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-10 / 11.7.2019 г.

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Обява изх. № 9100 - 52/11.07.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация; Методика за оценка; Проект на договор; Образци за попълване)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 406/11.07.2019г., ID 9090175 в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 30.7.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 56/26.07.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 431/26.07.2019г. , ID 9090710 АОП, за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 495/01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Договор № 7. / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-192/17.09.2019г. и приложения (Техническа спецификация; Ценово предложение; Списък на персонала)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 30.7.2021 г.

Договор № 8. / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Коментар: Приложение към договор рег. № 20-192/17.09.2019г. (Техническо предложение на изпълнителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към договор.pdf 30.7.2021 г.