е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 28.2.2019 г.

00384-2019-0004 "Доставка на грейдер за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр. Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне Ценови.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 11 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.