е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-6 / 19.5.2015 г.

"Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община Брусарци" и включва две обособени позиции за: 1. Доставка на Евро Дизел; 2. Доставка на Бензин А 95.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-6 / 2 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2015 - Documentacia.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-6 / 3 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2015 - Obrazci.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-6 / 4 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - obrazec 5.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-6 / 5 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Списък автомобили
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spisak avtomobili 2015.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-6 / ПП-11-37 / 1 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP Gorivo avtomobili 2015.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-6 / 6 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПП - Гориво 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-6 / 7 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР - ПЕТРОЛ ЕЛИТ - ГОРИВО.pdf 5.1.2021 г.