е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-101 / 5.9.2019 г.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ - ПОДОБЕКТ: "ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД", НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-101 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 12-101 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Образци № 12-101 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12-101 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 докуметация.rar 30.7.2021 г.

Решения за откриване № 12-101 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-101 / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-101 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-101 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 30.7.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-101 / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-101 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 291 29.09.2020г..pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-101 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.