е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-9 / 12.8.2019 г.

"Реконструкция на улици в гр. Кресна: "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, "Влахински езера" от о.т.157 до о.т.149, "Пирин" от о.т.130 до о.т.136, "Спартак" от о.т.153 до о.т.151 и "Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, ул. "Спартак" от о.т.153 до о.т.151, ул. "Цар Самуил от о.т.131 до о.т.135"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение КСС.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС СМР Кресна улици (1).doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12082019103135.pdf 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение12082019.pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: обявление по зоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление12082019.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: инв.проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PR. ULICI.rar 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: разяснение по документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.docx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol-1_03-09-2019 (1) (1).pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objalvane.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯ.pdf 28.11.2021 г.