е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 4.5.2020 г.

ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Разширение на "Гробищен парк - ПИ с идентификатор 68789.27.546 - гр. Дупница", Община Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiava.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация _1_.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Проект_договор.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Приложение към ценово предложение Образци КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение 1_КСС.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Образци.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП формат pdf. за преглед и XML за попълване в системата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РС_cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Грогищен парк - разширение - проект_cor.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти при условията и реда на чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uduljavane srok.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 18.1.2021 г.