е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-47 / 23.4.2019 г.

" Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски"гр. Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec_oferta.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaraciya_1.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaraciya_2.docx 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване на срока.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТИ.pdf 27.1.2021 г.