е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-4 / 4.5.2017 г.

Консултантски услуги във връзка с мярка8 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Други документи № / 3.5.2017 г.

Коментар: образци към документацията за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_Кресна_Рамково_в.01.doc 18.1.2018 г.

Потвърждение от АОП № / 3.5.2017 г.

Коментар: потвърждение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) потвърждение от аоп мярка 8.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 3.5.2017 г.

Коментар: проект на рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рамково_споразумение_Кресна.doc 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 3.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация мярка 8.pdf 18.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 3.5.2017 г.

Коментар: решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение мярка 8.pdf 18.1.2018 г.

Обявление по ЗОП № / 3.5.2017 г.

Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление мярка 8.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 5.6.2017 г.

Коментар: отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отваряне на оферти.docx 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.7.2017 г.

Коментар: протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол консултантски.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 24.7.2017 г.

Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отваряне на цени.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2017 г.

Коментар: доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад комисия.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2017 г.

Коментар: протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2017 г.

Коментар: протокол №2 от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол (2).pdf 18.1.2018 г.