е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 04-ПС-2018 / 21.3.2018 г.

"Периодични доставки на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1:"Доставка на хляб" 2.Обособена позиция 2:"Доставка на закуски и хранителни продукти" 3.Обособена позиция 3: "Доставка на преработени плодове и зеленчуци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Решение № 7/21.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(4).pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(2).pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни -2018.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор-позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2018-1.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор- позиция 2 и 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2018.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 22.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(5).pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Разяснение №2 /11.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_hrani.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_отваряне_ценови_храни.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2 на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2_27.04.2018.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 3 на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3_04.05.2018.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Доклад от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_komisiq.pdf 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_klasirane.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_73.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_74.rar 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_75.rar 22.1.2021 г.