е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-6 / 20.3.2020 г.

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции Обособена позиция № 1: "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен -Провадия ) - Житница, приблизителна дължина 2 200 м" Обособена позиция № 2: "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Скици.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 30.7.2021 г.

Решения за промяна и променената документация за участие № / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Решение за изменение № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 16.11.2020 г.

Публикувано на: 16.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 12.1.2021 г.

Публикувано на: 12.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 23.7.2021 г.

Публикувано на: 23.07.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 23.7.2021 г.

Публикувано на: 23.07.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.