е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 26.2.2015 г.

00384-2015-0003 „Доставка на материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на община Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.lampi_2015.rar 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 9.3.2015 г.

Публикувано на: 09.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie1 do kandidati.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 9.3.2015 г.

Публикувано на: 09.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie2 do kandidati.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 12.3.2015 г.

Публикувано на: 12.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение3.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 12.3.2015 г.

Публикувано на: 12.03.2015 г.
Коментар: Разяснение 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рзяснение4.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 22.4.2015 г.

Публикувано на: 22.04.2015 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 лампи.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cenovi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2-lampi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3-lampi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol4-lampi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Протокол №5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol5-lampi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpulnitel (2).pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 18.8.2015 г.

Публикувано на: 18.08.2015 г.
Коментар: Протокол №6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 6.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 14 / 18.8.2015 г.

Публикувано на: 18.08.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ 2.doc 23.1.2021 г.

Гаранции № 16 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) връщане гаранция участие Bronlait-Lampi.docx 23.1.2021 г.

Гаранции № 17 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) връщане гаранция участие 2R Bulgaria.docx 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor -2R BG-Lampi.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № 18 / 7.1.2016 г.

Публикувано на: 07.01.2016 г.
Коментар: Гаранция изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garanciq za izpulnenie - Lampi - 2R BG.docx 23.1.2021 г.