е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 03-ПС-2019 / 30.4.2019 г.

"Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул."Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко войвода", ул."Трети март" (о.к.456-о.к.610), ул."Димитър Ватев" (о.к.563-о.к.528)"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: "Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав")"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_Улична мрежа_30.04.2019г.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие_улици 5 оп.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец._ОП 1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец._ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец._ОП 3.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец._ОП 4.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Решение № 6/30.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 6 от 30.04.2019_Улична мрежа.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец._ОП 5.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД- ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част геодезия ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част ВОБД-ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част пътна ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част пътна- ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част организация на движението ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Организация на движението- ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част геодезия ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_проект.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част ПБЗ- ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част пътна ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пътна-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти ПУСО- ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО_Надежда.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти -обяснителна записка ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 3_Обяснителна_Страшимирово.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: пРОЕКТИ ВОБД - ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД-ОП3.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част геодезия ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия-ОП3.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти ВОБД- ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД ОП4.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част Геодезия ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия ОП4.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: пРОЕКТИ ЧАСТ ПБЗ ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ ОП4.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част пътна ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПътнаОП4.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част ПБЗ ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ-ОП3.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част ПУСО ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУСО ОП4.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част Геодезия ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия ОП5.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част ПБЗ -ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ- ОП5.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти част пътна ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пътна ІІ-ри етап ОП5.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Количествени сметки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - приложение към цЕНОВА ОФЕРТА.xlsx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Проекти - ВОБД - ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД ІІ-ри етап- ОП5.rar 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Писмени разяснения по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор на запитване.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Чертежи по надлъжни профили по част Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна.rar 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_рехабилитация оп 5.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от 25.06.2019.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181,ал.4 ЗОП.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Решение № 11/25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 11 от 25.06.2019.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор по ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №62_ОП 4.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 63_ОП 1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 64_ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор по ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 65_ОП 3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Договор по ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 66_ОП 5.pdf 25.1.2021 г.