е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0003 / 10.6.2020 г.

"Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Зеленчукови консерви, захарни изделия и други хранителни стоки Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832313435
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Стойност: 667 396,60 лв.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 9.5.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 982126 - изпратено за публикация на 10.06.2020 г. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Стойност: 667 396,60 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура №183 от10.06.2020 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №183 от 10.06.2020.pdf 9.5.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 982137-изпратено за публикация на 10.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Стойност: 667 396,60 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 982137 от 10.06.2020.pdf 9.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на комисията за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_17.08.2020.pdf 9.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.8.2020 г.

Публикувано на: 25.08.2020 г.
Коментар: Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение отваряне плик Ценови параметри.pdf 9.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_25.08.2020.pdf 9.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Протокол 33 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 9.5.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от работата на комисията от 31.08.2020.pdf 9.5.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Решение №282 от 09.09.2020 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №282 от 09.09.2020.pdf 9.5.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Договор 65-114/29.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 65-1141.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Договор 66-114/30.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 66-114.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Договор 68-114/30.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 68-114.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Договор 67-114/30.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 67-114 (1).pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2020 г.

Публикувано на: 02.11.2020 г.
Коментар: Договор 69-114/30.09.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 69-114.pdf 9.5.2021 г.