е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-57 / 28.12.2018 г.

"Извънгаранционно обслужване на внедрен специализиран софтуер на Община Лом, включващ програмни продукти - Офис Лом - документно оборотна система, Общински имоти, Наеми, Каса, Търговия, Общински вземания, Наказателни постановления, Жилищна картотека, Етажна собственост, Темида, PKI, ГИС, WEB Офис - Кметства, WEB административни регистри, WEB услуги, WEB Разширена деловодна справка, Връзка със СЕМКО, Обществени поръчки, Комуникатор, Профил на купувача, Местни данъци и такси, Уеб портал", ‚Е-връчване" и "REGIX"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № 1 / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_priloj_pokana.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_PPA_services_proekt-финал.doc 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Прототкол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr u57.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: Договор 15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR 15 zalichena info.pdf 30.7.2021 г.