е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-41 / 27.6.2018 г.

"Доставка на два броя фабрично нови сметосъбиращи автомобили и доставка на съдове за смет за нуждите на Община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договори - проекти.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за изменение № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Доклад № / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на ОП № 2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.