е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-17 / 15.5.2018 г.

Събиране на оферти с обява №5/15.05.2018г. "Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за ремонт на общинска образователна инфраструктура - сгради на детска градина "Радост" гр. Бяла Слатина и упражняване на авторски надзор"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за оттегляне на поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 16.1.2021 г.