е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП 5 / 20.5.2015 г.

"Доставка чрез покупка на гориво - дизел, бензин и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Ивайловград, общинско предприятие Спектър и Домашен социален патронаж, по 3 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Публична покана № 1 / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pp goriva.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentaciq.rar 18.5.2021 г.

Протокол № 3 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol goriva.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-54-Petrol.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-55-Petrol.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-56-Petrol.pdf 18.5.2021 г.

Приложения към договор № 7 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spisyk na avtomobilite.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 8.12.2015 г.

Публикувано на: 08.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia za plashtaniq.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 4.1.2016 г.

Публикувано на: 04.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация 1.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Горива ДСП.docx 18.5.2021 г.