е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-8 / 21.4.2020 г.

"Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930" по проект "Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 25.1.2021 г.

Образци № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 25.1.2021 г.

Проекти № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.7z 25.1.2021 г.

Други документи № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пазарни консултации.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.