е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Пазарна консултация ПКс-1 / 26.6.2018 г.

Пазарни консултации с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване по проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.