е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-17 / 8.3.2018 г.

"Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по процедура ВС16МЮР002-4-003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), по приоритетна ос 4 на оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020", съгласно утвърдени насоки за кандидатстване, Приложение към Заповед № РД-ОП-122/29.12.2016 г. на ръководителя на Управителния орган".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obraztsi_svlachishta.doc 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 y17.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie ceni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 y17.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 y17.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4 y17.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y17.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_U17.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) O PR DOG 116.pdf 7.5.2021 г.