е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-11 / 28.6.2018 г.

Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортно игрище в гр.Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

№ / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img296.jpg 16.1.2021 г.

№ / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img297.jpg 16.1.2021 г.

№ / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img298.jpg 16.1.2021 г.

№ / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол пк.pdf 16.1.2021 г.