е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Открита процедура 12-77 / 16.8.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 3123- /III -304, ТРЪНЧОВИЦА-НОВАЧАНЕ/-БАЦОВА МАХАЛА -ГРАНИЦА ОБЩ. (НИКОПОЛ-ПЛЕВЕН) -СЛАВЯНОВО /PVN 2145/", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: "ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТ ДО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ "СКАЛНА ЦЪРКВА" ГР. НИКОПОЛ" И "ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "МУЗЕЙ НА ОТКРИТО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК "ПРИСТАНИ НА ВРЕМЕТО"", ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" И НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение надзор_001.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление надзор_001.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2018-OJS159-364931-bg.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-77 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request f.zip 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-77 / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 21.6.2021 г.

решение за промяна № 12-77 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за промяна.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-77 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 надзор.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-77 / 8.11.2018 г.

Публикувано на: 08.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ- надзор.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-77 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол надзор - финал.pdf 21.6.2021 г.

Доклад на комисията № 12-77 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия- стр. надз..pdf 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-77 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение надзор.pdf 21.6.2021 г.