е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-23 / 22.11.2018 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИИзграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, община Роман -зелени площи по ул."Малък Искър":

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 спесификации.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KCC_Roman_UPI park_roman (1) (1).xls 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 7 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферти.pdf 21.1.2021 г.