е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-55 / 27.1.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 4 обособени позиции" по проект №BG16RFOP001-2.001-0165-C01 "Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.6.2018 г.
Файлове актуални към: 23.6.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 23.6.2018 г.

Обявление № 2 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 3 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 23.6.2018 г.

Документация за участие № 4 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheska dokumentacia.rar 23.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 16.2.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.docx 23.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 3.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie ceni.pdf 23.6.2018 г.

Протокол № 7 / 17.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 23.6.2018 г.

Решение за класиране № 8 / 17.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-21.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 9 / 18.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 10 / 18.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 11 / 18.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 12 / 18.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 23.6.2018 г.

Обявление № 13 / 5.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена.pdf 23.6.2018 г.