е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-7 / 28.2.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение АОП.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 3 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Единен европейски документ за обществени поръчки инен европейски документ за обществени поръчки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за обществена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 5 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci нови.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 6 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образец КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ксс образец.docx 16.1.2021 г.

Други документи № 7 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Биологична рекултивация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Биологична рекултивация.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 8 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Геодезия и вертикално планиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия и Вертикално планиране.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 9 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Електро
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Електро.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 10 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Мониторинг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Мониторинг.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 11 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: План за безопасност и здраве
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 12 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Повърхностно отводняване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Повърхостно отводняване.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 13 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Техническа рекултивация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа рекултивация.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 14 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Управление на Биогаз
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Управление на Биогаз.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 15 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Геология и хидрогеология
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геология и Ходрогеология.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 16 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обща записка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обща Записка.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 17 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Пожарна безопасност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПБ.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 20 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 21 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за строеж.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1-от дейността на комисията.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване на ОП № 23 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Решение на прекратяване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_prekrat_depo.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 24 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Обявление за прекратена процедура за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратена процедура за възлагане на ОП.pdf 16.1.2021 г.