е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-48 / 14.12.2015 г.

Публична покана №13/14.12.2015г. "Доставка чрез покупка на моторни превозни средства за нуждите на Община Бяла Слатина и нейните подразделения" с две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка чрез покупка на автомобил за нуждите на ОП "Пазари и социални дейности"; Обособена позиция №2 - Доставка чрез покупка на автомобил за нуждите на Община Бяла Слатина.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 МПС-та.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол-Avtomobili.doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: Договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Avtomobili OP-1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: Договор ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Avtomobili OP-2.pdf 16.1.2021 г.