е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 30.1.2020 г.

Пазарна консултация с предмет: Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2020-2022 г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: КСС ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Обособена позиция 1.xlsx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: КСС ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Обособена позиция 2.xlsx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacia reh. new.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: КСС ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Обособена позиция 3.xlsx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-23 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Становище 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище 1.pdf 24.1.2021 г.