е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-1 / 16.1.2020 г.

"Доставка на горива за моторни превозни средства собственост на Община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ОП.pdf 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на ОП sig.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.1.2020 г.

Публикувано на: 16.01.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ(1).docx 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността ма комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от дейността на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик предлагана цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 11 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение избор на изпълнител.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 12 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявл. възложена.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 15.1.2021 г.