е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-10 / 20.6.2019 г.

00384-2019-0006 "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие "Пазари и социални дейности", Дом за стари хора и детските градини на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №83от25.09.2019г.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 10 / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 23.1.2021 г.