е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-29 / 23.7.2015 г.

00384-2015-0017/23.07.2015 "Изготвяне на идеен проект за "Предотвратяване на риска от наводнения чрез укрепване на бреговете и коритото на р. Скът в урбанизираната територия на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.7.2015 г.

Публикувано на: 23.07.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TGS.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 3.9.2015 г.

Публикувано на: 03.09.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 8.9.2015 г.

Публикувано на: 08.09.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1-ideen proekt.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 8.9.2015 г.

Публикувано на: 08.09.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.doc 19.1.2021 г.

Други документи № 5 / 8.9.2015 г.

Публикувано на: 08.09.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ(1).doc 19.1.2021 г.

Гаранции № 7 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie Ideen proekt Skut.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Ideen proekt - Skut.pdf 19.1.2021 г.

Гаранции № 8 / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: Гаранция изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garanciq izpulnenie Ideen proekt Skut.pdf 19.1.2021 г.