е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-28 / 8.5.2019 г.

Обява с предмет : Изпълнение на инженеринг за " Преустройство на втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №6 Декларация чл.3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №7 Декларация чл.69 ЗПКОНПИ.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №1 Списък на докумнетите.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №2- Административни данни.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №3 Декларация чл.54, ал.1 т.3-5.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №4 Декларация чл.54, ал.1 т.6.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №5 Декларация чл.54, ал.1 т. 1, 2, 7.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №8 Декларация чл.66 от ЗОП - подизпълнител.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №9 Декларация чл.66 от ЗОП - съгласие на подизпълнител.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №10 Декларация списък на персонала.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №11 Декларация ISO.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №12 Декларация за годност.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №13 Декларация за застраховките.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №14 - Техническо предложение.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №15 Декларация за конфиденциалност.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 16
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №16 декларация от Закона за мерките цу изпиране на пари.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 17
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №17 ценова оферта.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 18
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №18 Декларация за лични данни.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Образец 19
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №19 Декларация за свързаност.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Джерман.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.docx 26.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-81 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_Кметство с. Джерман.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-81-(1) / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: информация за публ.обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо-публ.обява_Кметство с.Джерман.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-81-(2) / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Инфо за удължавана срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо Удължаване.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf -Кметство Джерман.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 26.1.2021 г.